Resuscitation

14.11.2015 20:19

Resuscitation har nå lansert nye Europeiske retningslinjer for gjenoppliving.